Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Słownik ekonomiczny - najnowsze tematy

Etapy procesu organizowania
To: 1. ustanowienie całej pracy 2. podział pracy na czynności logiczne możliwe do zrealizowania 3. łączenie pracy...

Centralizacja i decentralizacja
Centralizacja to ograniczanie ról podwładnych w procesach decyzyjnych. Decentralizacja to zwiększenie ich roli. Decentralizacja pionowa - przekazywanie...

Rozpiętość kierowania w zarządzaniu
To liczba osób podlegających jednemu menadżerowi. Czynniki wywierające wpływ na rozpiętość zarządzania: kompetencja przełożonych i...

Grupowe decydowanie
Siły polityczne w podejmowaniu decyzji: koalicja - nieformalne sojusze grup połączonych dla osiągnięcia wspólnego celu,...

Klasyczny model podejmowania decyzji
Wobec sytuacji wymagającej decyzji managera powinien: uzyskać pełną informację, wyeliminować niepewność. Pozwoli mu to podjąć...

Koncepcja misji firmy
To podstawowa rynkowa funkcja firmy, rola, jaką przedsiębiorstwo zamierza odgrywać wobec otoczenia, głównie wobec odbiorców....

Teoria X oraz Y
Teoria X - przeciętna istota ludzka z natury nie lubi pracować i będzie unikać pracy,...

Pojęcie zarządzania
Zarządzanie to zestaw działań obejmujące planowanie podejmowanie decyzji, organizowanie przewodzenie tj. kierowanie ludźmi, kontrolowanie zapotrzebowania...

Różnicowanie ceny produktu
Strategia różnicowania cen polega na pobieraniu różnych opłat przy sprzedaży tego samego towaru różnym konsumentom...

Cele strategii marketingowej
Wśród celów, jakie mogą decydować o wybraniu konkretnej strategii cenowej przez firmę możemy wyróżnić: • przetrwanie •...

Strona 4 z 202
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>