Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Tanie noclegi Zamość, hotele Zamość
imprezak.edu.pl
trzydni.edu.pl
najlepszy i najtańszy od 6zł fotograf szkolny ceny na bale szkolne od 17 zł osoba

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Klasyczny model podejmowania decyzji


Klasyczny model podejmowania decyzji - Wobec sytuacji wymagającej decyzji managera powinien: uzyskać pełną informację, wyeliminować niepewność. Pozwoli mu to podjąć właściwą decyzję służącą najlepiej organizacji. Normatywne podejście do podejmowania decyzji określające w jaki sposób menadżerowie powinni podejmować decyzje zakłada logiczną i racjonalną naturę menadżerów oraz przyjmuje że  ich decyzje najlepiej  służą interesom organizacji.

Przy podejmowaniu decyzji stawiamy następujące kroki: rozeznanie i zidentyfikowanie sytuacji, identyfikacja alternatywnych możliwości, oceny wariantów, wybór najlepszego wariantu, wdrożenie najlepszego wariantu, obserwacja wyników i ocena.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
2001Podstawy zarządzania - ściąga - Opracowanie w formie ściągi z podstawowych... [Liczba stron: 2]


Kolejny temat to Grupowe decydowanie:

Siły polityczne w podejmowaniu decyzji: koalicja - nieformalne sojusze grup połączonych dla osiągnięcia wspólnego celu, intuicja - wew. przekonanie o czymś bez świadomego rozważenia, narastanie zaangażowania - obstawanie przy podjętej decyzji, pomimo okazuje się ona fałszywa, skłonność do ryzyka - zakres w jakim podejmujący decyzję gotów jest do ponoszenia ryzyka,... (...)