Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


czajda.edu.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Zarządzanie - podejście funkcjonalne i instytucjonalne


Zarządzanie - podejście funkcjonalne i instytucjonalne - Wyróżniamy:

Podejście funkcjonalne:
• działania, które służą kierowaniu procesami pracy, tj wszystkich czynności niezbędnych do realizacji zadań przedsiębiorstwa.
• funkcja sprawna, która kieruje użyciem zasobów i koordynowaniem funkcji rzeczowych.

Podejście instytucjonalne:
• grupa osób, szczebel kierowniczy, której powierzono w organizacji uprawnienia do wydawania poleceń. (prawo do decydowania w określonej dziedzinie).

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
2008-zarzadzanie_Wykłady z zarządzania produkcją - Skład opracowania: definicja zarządzania produkcją, ujęcie... [Liczba stron: 20]
Analiza SWOT - referat - Skład pracy: geneza analizy SWOT (od... [Liczba stron: 10]
Ryzyko kredytowe - zarządzanie ryzykiem kredytowym - Skład opracowania: niepewność - interpretacja i... [Liczba stron: 14]
Zarządzanie wiedzą - referat - Skład referatu: geneza zarządzania wiedzą, definicje... [Liczba stron: 16]
Teorie motywacji - opracowanie - Skład opracowania: definicja motywacji, jej warunki,... [Liczba stron: 19]


Kolejny temat to Zarządzanie wg Druckera:

Zarządzanie to przekształcanie zasobów firmy w produktywne przedsiębiorstwo tzn. takie którego efekty działania są większe od prostej sumy zasobów tego przedsiębiorstwa.

2+2=5 - efekt synergiczny lub e. organizacyjny

Zasobami przedsiębiorstwa są zasoby:
Zasoby finansowe - gotówka, papiery wartościowe
Zasoby rzeczowe - budynki, maszyny, urządzenia, surowce
Zasoby ludzkie... (...)