Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


esperal wrocław
fotografia ślubna tarchomin fotografia chrztu fotograf tarchomin fotografia ciązowa

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Hierarchia i podział władzy


Hierarchia i podział władzy - Cechy:

• uprawnienia i odpowiedzialność
• stopień autonomii (samodzielności i inicjatywa)
• rozpiętość kierowania (liczba podwładnych podporządkowanych jednemu przełożonemu)
• jedność rozkazodawstwa (każdy pracownik powinien odpowiadać przed jednym przełożonym)
• liniowość drogi służbowej (kanały komunikacji powinny być jasne i sformalizowane)
• stopień centralizacji i decentralizacji
• system komunikacji i informacji (zapewnia ład we wzajemnych stosunkach służbowych pomiędzy stanowiskami pracy)

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
2006Hierarchia potrzeb według Maslowa - referat - Skład pracy: definicja potrzeby, Abraham Harold... [Liczba stron: 10]
Psychologia zarządzania - referat - Skład pracy: definicja kierowania (wraz ze... [Liczba stron: 24]
Człowiek w procesie pracy - Skład pracy: osobowość i jej podział,... [Liczba stron: 21]
Podstawy zarządzania - ściąga - Opracowanie w formie ściągi z podstawowych... [Liczba stron: 2]
Kultura organizacji w USA - Skład opracowania: definiowanie kultury organizacji, funkcje... [Liczba stron: 8]


Kolejny temat to Organizacja:

To:

• każdy przedmiot składający się co najmniej z dwóch elementów, pomiędzy którymi dokonuje się specjalizacja w procesie realizacji jakiś zdarzeń

• system którego uporządkowanie polega przede wszystkim na tym, że jego części współprzyczyniają się do powodzenia całości, a powodzenie całości jest istotnym warunkiem powodzenia części.
(...)