Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


grudniowy.edu.pl
swiateczny.edu.pl
czajda.edu.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Zarządzanie wg Druckera


Zarządzanie wg Druckera - Zarządzanie to przekształcanie zasobów firmy w produktywne przedsiębiorstwo tzn. takie którego efekty działania są większe od prostej sumy zasobów tego przedsiębiorstwa.

2+2=5 - efekt synergiczny lub e. organizacyjny

Zasobami przedsiębiorstwa są zasoby:
Zasoby finansowe - gotówka, papiery wartościowe
Zasoby rzeczowe - budynki, maszyny, urządzenia, surowce
Zasoby ludzkie - kadra zatrudniona w przedsiębiorstwie

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
2009Idea przedsiębiorczości - referat - Skład pracy: definicja przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy,... [Liczba stron: 7]
Innowacje w produkcji - Skład opracowania: definicja innowacyjności, Joseph Schumpeter... [Liczba stron: 16]
Zagadnienia dziedziny zarządzania i organizacji - Zbiór zagadnień i definicji z podstaw... [Liczba stron: 31]
Zarządzanie marketingowe - opracowanie - Skład opracowania - podstawowe definicje, podziały,... [Liczba stron: 20]


Kolejny temat to Zarządzanie wg Fayola:

Fayol jako pierwszy opisał proces zarządzania.

Podzielił różne czynności w organizacji na grupy i nazwał je funkcjami:
- Czynności rachunkowe
- Handlowe
Produkcyjne
- Administracyjne:
1. Planowanie
2. Organizowanie (stwarzanie warunków dla zrealizowania celu)
3. Rozkazywanie
4. Koordynowanie
5. Kontrolowanie
(...)