Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ortopedia.info.pl
poradnikseo.edu.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Centralizacja i decentralizacja


Centralizacja i decentralizacja - Centralizacja to ograniczanie ról podwładnych w procesach decyzyjnych.

Decentralizacja to zwiększenie ich roli.

Decentralizacja pionowa - przekazywanie oficjalnych uprawnień w dół po szczeblach hierarchii, pozioma- zakres w jakim nie kierownicy sprawują kontrolę nad procesami decyzyjnymi.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
2004Podstawy zarządzania - ściąga - Opracowanie w formie ściągi z podstawowych... [Liczba stron: 2]
Ocena pracowników - Skład pracy: definicja systemu oceny pracowników,... [Liczba stron: 15]
Ściąga z logistyki - Zawartość opracowania to m.in.: definicja logistyki,... [Liczba stron: 5]
Cechy społeczeństwa rynkowego - Skład referatu: przemiany w gospodarce i... [Liczba stron: 10]


Kolejny temat to Etapy procesu organizowania:

To:

1. ustanowienie całej pracy
2. podział pracy na czynności logiczne możliwe do zrealizowania
3. łączenie pracy w zespoły wg podobieństwa realizowanych zadań
4. koordynowanie pracy członków organizacji w harmonijną całość
5. sprawdzenie skuteczności organizacji i wprowadzenie poprawek
(...)