Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Słownik ekonomiczny - najnowsze tematy

Całkowite koszty stałe
(TFC) – są niezależne od wielkości produkcji. Są one ponoszone na stałe czynniki produkcyjne. Koszty...

Teoria równowagi konsumenta
Równowaga konsumenta reprezentowana jest przez punkt styczności krzywej obojętności ze ścieżką cen. Punkt ten przedstawia...

Czym jest krzywa obojętności
Przedstawia wszystkie kombinacje dóbr, które dla konsumenta są obojętne tzn. że dostarczają one takiej samej...

Krzywa budżetowa
Przedstawia więc najlepsze z możliwych koszyki dóbr, które może nabyć konsument rozporządzający określonym dochodem, przy...

Czynniki wpływające na wybór konsumenta
Podstawowymi elementami wpływającymi na dokonywane przez konsumenta wybory są: 1. Dochód konsumenta, 2. Ceny, po których...

Teoria zachowań konsumenta
Podstawowym celem działalności konsumenta jest maksymalne zaspokojenie potrzeb. Konsument jest podmiotem gospodarującym, który zaspokaja...

Fazy procesów innowacyjnych
Z punktu widzenia gospodarki proces innowacyjny będzie obejmował trzy fazy: 1. badania podstawowe 2. nadania stosowane 3. badania...

Formy transferu innowacji z zagranicy
To: - import/ eksport - wymiana dokumentacji technicznej nie objętej licencjami - świadczenie usług na rzecz podmiotów zagranicznych -...

Właściwości użytkowe - użyteczność
Postrzegane przez użytkownika własności danego produktu zaspakajające jego potrzeby w danym zakresie. Wyróżniamy użyteczność podstawową...

Rodzaje innowacji
Dzielimy: Zależnie od dziedziny działalności, której dotyczą: 1. funkcyjne - zaspokajają nowe potrzeby 2. przedmiotowe - polegają na...

Strona 6 z 202
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>