Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Słownik ekonomiczny - najnowsze tematy

Ustalanie ceny
Ustalaniem cen nazywamy proces określania w jednostkach pieniężnych wartości wymienianych dóbr i usług. Ważne jest,...

Cena w marketingu
Cena to określona wartość, wyrażona w pieniądzu, przy której dwie strony transakcji (sprzedający i kupujący)...

Techniki oceniania pracowników
Obecnie coraz częściej ocenia się pracowników w oparciu o określone grupy funkcyjne, np. komórki personalnej,...

Polityka asortymentowa
Zestaw towarów stanowiących ofertę przedsiębiorstwa handlowego jest przedmiotem polityki asortymentowej. Jej kształtowanie należy do ważniejszych...

Zasady oceniania pracowników
Metodologia działań zmierzających do opracowania podsystemu ocen jest pochodną przyjęcia zasad oceniania: 1. Kompleksowość - oceny...

Cele systemu ocen pracowników
System ocen w swoim założeniu powinien realizować kilka celów: • dostarczenie informacji na temat poziomu Kadry...

Funkcje oceny pracowaników
Ocena pracowników spełnia dwie funkcje: - ewaluacyjną - ocenia się dotychczasowy i obecny poziom pracy, jej...

Przychód krańcowy i koszt krańcowy
Aby móc podejmować decyzje dotyczące wielkości produkcji oprócz analizy kosztów musi ono przeprowadzić analizę...

Krzywa przeciętnego kosztu stałego
Krzywa przeciętnego kosztu stałego (AFC) opada na całej swojej długości. Dzieje się tak, gdyż wraz...

Całkowite koszty zmienne
(TVC) – zależą od wielkości produkcji i wraz z nią się zmieniają. Koszty te są...

Strona 5 z 202
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>