Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Słownik ekonomiczny - najnowsze tematy

Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa
Dzielimy na: • bliższe • dalsze (globalne) lub • podmiotowe • procesowe Otoczenie bliższe – ma charakter głównie podmiotowy. W jego...

Model Howarda Shetha
Jest modelem uczenia się konsumenta wywodzący się z teorii uczenia się Hulla. Dotyczy psychologicznego wyjaśnienia...

Model Nicosii
Był jednym z pierwszych klasycznych modeli zachowań konsumenta, który wyjaśniał proces podejmowania decyzji wyboru i...

Model zachowań konsumenta
Poprawnie zbudowany model zachowań konsumenta powinien uwzględniać: 1. cele (maksymalizacja użyteczności), 2. ograniczenia (budżet konsumenta), 3....

PERT
Jest to jedna z metod planowania i kontroli projektu, wykorzystująca programowanie sieciowe, stosowana w zarządzaniu...

Zalety i wady franchisingu
Wyróżniamy: Zalety umowy franchisingu dla dawcy: • zwiększenie możliwości ekspansji rynkowej • zmniejszenie ryzyka finansowego • obniżenie bieżących kosztów...

Typy i formy franchisingu
Podziały: Ze względu na przedmiot działalności wyróżniamy: • przemysłowy • dystrybucyjny • usługowy - tzw. franchising właściwy • mieszany Ze względu...

On the job training
Przyuczenie w działaniu. Pracownik wdraża się do pracy na swoim stanowisku pod opieką starszego stażem...

Kształcenie i rozwój
To elementy systemu personalnego mające na celu uzupełnianie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji niezbędnych...

Kariera oparta na autonomii
Polega na dążeniu do samodzielności Taki pracownik pragnie uwolnić się od krępujących ograniczeń. Nie jest...

Strona 10 z 202
<<<  -  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  -  >>>