Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


https://strazov.ibetonovejimky.cz
polecam przeczytać
¤ listopad 2015 - TKD ind.

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Rozpiętość kierowania w zarządzaniu


Rozpiętość kierowania w zarządzaniu - To liczba osób podlegających jednemu menadżerowi.

Czynniki wywierające wpływ na rozpiętość zarządzania: kompetencja przełożonych i podwładnych, fizyczne rozproszenie podwładnych, zakres pracy menedżera innej niż nadzorcza, stopień pożądanej interakcji, zakres występowania standartowych procedur, podobieństwo nadzorowanych zadań, częstość występowania nowych problemów, preferencje przełożonych i podwładnych.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
2003Podstawy zarządzania - ściąga - Opracowanie w formie ściągi z podstawowych... [Liczba stron: 2]


Kolejny temat to Centralizacja i decentralizacja:

Centralizacja to ograniczanie ról podwładnych w procesach decyzyjnych.

Decentralizacja to zwiększenie ich roli.

Decentralizacja pionowa - przekazywanie oficjalnych uprawnień w dół po szczeblach hierarchii, pozioma- zakres w jakim nie kierownicy sprawują kontrolę nad procesami decyzyjnymi.
(...)