Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Słownik ekonomiczny - najnowsze tematy

Kariera specjalisty
Polega na rozwoju kwalifikacji pracownika w dziedzinie, która go szczególnie interesuje, w której jest szczególnie...

Kariera menedżerska
Polega na awansowaniu pracownika w górę hierarchii, rozszerzaniu jego zakresu odpowiedzialności, władzy, powierzeniu zespołu pracowników....

Kariera
To droga ku profesjonalnej doskonałości i osiągnięcie satysfakcji zawodowej. Możliwość realizacji kariery, która jest bardzo...

Płaca
Jest podstawową formą wynagrodzenia za pracę. Pracownik otrzymuje pewną ilość pieniędzy za wydatkowany w pracy...

Zarządzanie przez cele -Management By Objectives
Oparte jest na zasadzie wspólnego wytaczania celów na każdym stanowisku pracy przez osobę zajmującą to...

Skale behawioralne (BARS)
Uznane są za metodę bardzo obiektywną. Specjaliści przygotowują dokładny opis pracy w kategoriach behawioralnych. ...

Ilościowe standardy pracy
Metoda ta polega na porównywaniu ilościowych danych dotyczących efektów pracy danego pracownika z wcześnie ustalonymi...

Ocena pracowników
Spełnia dwie funkcje: dewaluacyjną i rozwojową. Z punktu widzenia dewaluacyjnej wyniki oceny mogą być wykorzystywane...

Program rozwoju przedsiębiorstw
Jest ukierunkowany na pomoc przedsiębiorstwom w zwiększeniu ich konkurencyjności i efektywności na rynku. Program wspiera...

PHARE
Jest to fundusz przedakcesyjny oferujący bezpośrednie dotacje dla przedsiębiorców. Dotacje w ramach tego funduszu są...

Strona 11 z 202
<<<  -  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  -  >>>