Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Słownik ekonomiczny - najnowsze tematy

Zysk w mikroekonomii
Jest podstawowym elementem działalności każdego producenta i związany jest z podstawowymi funkcjami każdej firmy, ponieważ: -...

Linia budżetowa BL konsumenta
Jest to funkcja przedstawiająca możliwości zakupu dwóch dóbr przy danych dochodach konsumenta i cenach jednostkowych...

Czynniki wpływające na cenową elastyczność podaży
To: 1. Możliwość magazynowania i składania danego dobra. Jeśli dane dobro cechuje możliwość jego magazynowania to podaż...

Popyt doskonale nieelastyczny
Popyt ma charakter doskonale nieelastyczny, gdy wielkość popytu nie reaguje na zmianę ceny. Oznacza to,...

Popyt jednostkowy
Popyt ma charakter jednostkowy, gdy jednostkowa zmiana ceny tzn. wzrost lub spadek wywołuje jednostkową zmianę...

Rynek konsumenta
To sytuacja rynkowa, której wielkość zapotrzebowania zgłaszanego na produkty ze strony kupujących jest mniejsza od...

Rynek producenta
To sytuacja rynkowa, której wielkość zapotrzebowania zgłaszanego na produkty ze strony kupujących jest większa od...

Niedobór rynkowy
Jest to ilość dobra, o którą wielkość popytu przewyższa wielkość podaży dla danej ceny c.p. Cena...

Nadwyżka rynkowa
Jest to ilość dobra, o którą wielkość podaży przewyższa wielkość popytu dla danej ceny. Cena...

Równowaga rynkowa
Z prawa popytu i prawa podaży wynika, że ilość dobra kupowanego przez konsumentów i wytwarzanego...

Strona 12 z 202
<<<  -  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  -  >>>