Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Słownik ekonomiczny - najnowsze tematy

Substytucyjność dóbr
Dobra a i b są dobrami substytucyjnymi wówczas, gdy zaspokojenie danej potrzeby wymaga konsumpcji dobra...

Komplementarność dóbr
Dobra a i b są dobrami komplementarnymi wówczas, gdy zaspokojenie danej potrzeby wymaga konsumpcji dobra...

Co wpływa na popyt
M.in.: - przewidywania konsumentów co do cen dóbr w przyszłości - działania promocyjne - dochody konsumentów - liczba konsumentów -...

Czynniki wpływające na popyt
Ze strony konsumentów: - cechy inwidualne każdego z nas - dochody - cena produktu - jakość produktu - struktura geograficzna,...

Wielkość popytu
Jest to konkretna ilość dobra lub usługi, która jest sprzedawana po określonej cenie. Wzrost wielkości...

Marketingowa koncepcja rozwoju organizacji
Ukształtowała się na gruncie gospodarki rynkowej (czyli takiej, gdzie regulatorem wszelkich procesów jest rynek)...

Public relations jako narzędzie promocji
Opiera się na kilku wyróżniających go cechach: wysoka wiarygodność (informacje o charakterze ogólnym często lepiej...

Marketing w handlu i usługach
Pierwszy rodzaj marketingu jest powiązany z działalnością przedsiębiorstw handlowych, czyli takich, które trudnią się ściśle...

Planowanie w marketingu
Wiąże się z podziałem funduszy pomiędzy poszczególne narzędzia marketingu mix. Organizacja używa ich by osiągnąć...

Pojęcie marketingu i zarządzania marketingowego
Odgrywa coraz ważniejszą rolę w dzisiejszym świecie. Marketing definiowany jest jako pewien proces o charakterze...

Strona 13 z 202
<<<  -  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  -  >>>