Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Słownik ekonomiczny - najnowsze tematy

VAT naliczony
Podatek naliczony wynika z oryginałów faktur zakupu, które podatnik otrzymuje od sprzedającego w momencie dokonywania...

VAT należny
Podatek należny określić można jako podatek wynikający z faktur sprzedaży, który powinien być odprowadzony do...

Business Process - Reengineering
Reengineering oznacza radykalną zmianę koncepcji procesów przedsiębiorstwa zmierzającą do zdecydowanej poprawy jego efektywności. Reengineering to fundamentalne...

Klasyfikacja dóbr dla celów rynków towarów przemysłowych
Użyteczną metodą sklasyfikowania dóbr przemysłowych jest pytanie: 'w jaki sposób dobra lub usługi wchodzą do...

Marketing sublokalny
(regionalny) – występuje wtedy, gdy istnieje możliwość zastosowania podobnej choć nie identycznej strategii marketingu mix...

Marketing zagraniczny
Strategia jest skierowana do wybranego pojedynczego kraju i każdorazowo adoptowana do jego otoczenia marketingowego. Lepsze...

Sytuacje strategiczne
To: 1. Strategia max – maxi stosujemy kiedy atuty firmy przeważają nad słabymi a otoczenie stwarza...

Orientacje marketingowe
Wyróżniamy: 1.Orientacja produkcyjna zaczyna się w drugiej połowie XIX i do początku XX w. koncentracja na...

Korzyści z zastosowania marketingu
To m.in.: 1. Pozwala poznać popyt i podaż 2. Aktywizuje sprzedaż 3. Przyczynia się do integracji z wszystkimi...

Złote zasady sukcesu w marketingu
To: 1. Profesjonalizm i ciężka praca (energia, wytrwałość, cierpliwość) 2. Obsługa i sposób bycia (fachowa, kompetentna trzeba...

Strona 14 z 202
<<<  -  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  -  >>>