Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Motywowanie i motywacja


Motywowanie i motywacja - Jest:

• jest procesem wieloaspektowym
• różnie rozumiany, pobudza i utrwala
• najczęściej rozumie się pod tym pojęciem stan gotowości do podejmowania określonych działań
• odnosi się do przeżyć psychicznych człowieka, od których zależy kierunek ludzkiej aktywności
• motywacja stanowi proces regulacji, który pełni funkcje sterowania ludzkimi czynnościami
• jest wewnętrzną siłą, instynktem, przeżyciem
• stanowi wewnętrzną siłę, do której możemy zaliczyć instynkty, popędy, życzenia, pragnienia, które wywołują stany napięć.
• proces motywacji jest dwukierunkowy (podwładny zachowuje się zgodnie z wolą kierującego jedynie wówczas kiedy uzna, że warunki jakie kierujący mu stworzył do pracy pozwalają zaspokoić jego potrzeby i dążenia, zredukują obecne stany napięć jakie się wytworzą. Kierujący, aby stworzyć pracownikowi warunki pracy, powinien poznać swego podwładnego. Od siły owych pragnień i dążeń zależy bowiem zaangażowanie w pracę)
• osoba silnie zmotywowana wie co chce osiągnąć w życiu i w jaki sposób chce to osiągnąć
• proces motywowania zaczyna się od momentu, w którym wyraźnie występuje uczucie niespełnienia. Z chwilą zaspokojenia tej potrzeby może pojawić się potrzeba następna. Jest to niekończący się krąg naszych potrzeb
• im silniejsza jest motywacja, tym większy jest nasza aktywność. Nadmierna aktywność (motywacja) nie jest korzystna dla jakości naszej pracy, rezultatu działania. Zdarza się, że nadmierna aktywność paraliżuje nasze działanie.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
2026Motywacja jako element zarządzania zasobami ludzkimi - Skład opracowania: przybliżenie pojęcia motywacji i... [Liczba stron: 10]
Motywacja do pracy - referat - Skład pracy: definicja procesu motywacji, efekty... [Liczba stron: 6]
Teorie motywacji - Skład opracowania: definicja motywacji, teorie treści,... [Liczba stron: 15]
Podstawy organizacji i zarządzania - wykłady - Opracowanie omawia teoretyczne podstawy zarządzania: organizowanie,... [Liczba stron: 31]
Istota motywacji - Skład pracy: definicja motywacji, teorie potrzeb... [Liczba stron: 10]


Kolejny temat to Motywacja negatywna:

Jest to zagrożenie co człowiek osiągnie lub co mógłby osiągnąć (utrata pracy, przesunięcie z pracy) czyli motywacja przez zagrożenie.

Prowadzi do obniżenia poczucia własnych wartości, do braku zaufania do własnych sił, postawy defensywnej, rodzi frustrację, depresję, jest przyczyną konfliktu, buntu lub powoduje służalczość, nadmierny lojalizm i lenistwo.
(...)