Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


esperal wrocław
kamizelki nurkowe kamizelki nurkowe kamizelki nurkowe
aktor muzyk performer wojan trocki znany aktor warszawa

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Komunikacja pozawerbalna


Komunikacja pozawerbalna - To:

• wszelka komunikacja które nie posługuje się słowami albo unika słów do przekazywania szerszego znaczenia niż słownikowa
• często polega na wyrazie twarzy , ruchach ciała , kontakcie fizycznym, gestach, intonacji
• rodzaje (obrazowość języka, sceneria - wielkość, położenie biura, język ciała).

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
2024Komunikacja interpersonalna - referat - Skład pracy: definicja, modele oraz teoretyczne... [Liczba stron: 14]


Kolejny temat to Bariery skutecznej komunikacji:

To:

1) Cechy nadawcy:
- sprzeczne lub nie spójne sygnały
- niewiarygodność w przedmiocie wiadomości
- niechęć do komunikowania się

2) Cechy odbiorcy:
- brak nawyku słuchania
- uprzedzenia w przedmiocie wiadomości

3) Dynamika interpersonalna między nadawcą i odbiorcą
- semantyka
- różnice statutu lub... (...)