Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


grudniowy.edu.pl
motorowcy.edu.pl
lipiec 2016 - klasyfikacja indywidualna

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Formy komunikacji interpersonalnej


Formy komunikacji interpersonalnej - To:

• komunikacja ustna - rozmowa bezpośrednia, dyskusje grupowe, rozmowy telefoniczne i inne okoliczności, w których słowo mówione jest wykorzystywane do przekazywania treści. Ma miejsce w toku bezpośredniej rozmowy.

• komunikacja pisemna - notatki, listy, sprawozdania i inne okoliczności, do przekazywania informacji wykorzystuje się słowo pisane.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
2023Komunikacja interpersonalna - referat - Skład pracy: definicja, modele oraz teoretyczne... [Liczba stron: 14]
Promocja - referat - Skład pracy: definicja promocji, komunikacja marketingowa,... [Liczba stron: 14]
Komunikacja społeczna - referat - Skład pracy: historia komunikacji społecznej, geneza... [Liczba stron: 5]
Komunikacja w przedsiębiorstwie - Skład pracy: definicja komunikacji, pojęcie komunikowania... [Liczba stron: 12]
Eurologistyka - opracowanie - Skład opracowania: strategia eurodystrybucji, jej cel... [Liczba stron: 5]


Kolejny temat to Komunikacja pozawerbalna:

To:

• wszelka komunikacja które nie posługuje się słowami albo unika słów do przekazywania szerszego znaczenia niż słownikowa
• często polega na wyrazie twarzy , ruchach ciała , kontakcie fizycznym, gestach, intonacji
• rodzaje (obrazowość języka, sceneria - wielkość, położenie biura, język ciała).
(...)