Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


najlepszy i najtańszy od 6zł fotograf szkolny ceny na bale szkolne od 17 zł osoba

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Rodzaje zmian kulturowych


Rodzaje zmian kulturowych - To:

1. błędne koło - organizacja nie jest w stanie uczyć się w oparciu o własne doświadczenia, na pojawiające się problemy reaguje w sposób tradycyjny. Za brak sukcesu obwinia czynniki zewnętrzne.

2. rewolucja kulturowa -jest zamianą szybką i radykalną. Wszystko stare ogłasza się nieefektywnym przeżytkiem i zwalcza wszelkie przejawy tradycyjnych zachowań i postaw.

3. zmiany ewolucyjne - wprowadzane metodą drobnych kroczków oddziaływają na podsystem społeczny w sposób bardziej lub mniej bezpośredni. Powoli zmienia się obowiązujący w organizacji system norm i wartości.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
2022Zarządzanie zmianami organizacyjnymi - Skład pracy: definicja zmiany organizacyjnej, charakter... [Liczba stron: 15]
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa - rodzaje i obszary zmian - Skład pracy: rodzaje restrukturyzacji (restrukturyzacja kreatywna... [Liczba stron: 24]
Podstawy statystyki - wykłady - Podstawowe zagadnienia i definicje ze statystyki:... [Liczba stron: 17]
Kurs walutowy - referat - Skład pracy: definicja kursu walutowego, ekonomiczne,... [Liczba stron: 8]
Skarbowe papiery wartościowe jako element finansów publicznych - Skład opracowania: podstawowe pojęcia i definicje... [Liczba stron: 10]


Kolejny temat to Formy komunikacji interpersonalnej:

To:

• komunikacja ustna - rozmowa bezpośrednia, dyskusje grupowe, rozmowy telefoniczne i inne okoliczności, w których słowo mówione jest wykorzystywane do przekazywania treści. Ma miejsce w toku bezpośredniej rozmowy.

• komunikacja pisemna - notatki, listy, sprawozdania i inne okoliczności, do przekazywania informacji wykorzystuje się słowo pisane.