Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Na Firmy cz najdete firem v kategorii Výroba beton
trzydni.edu.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Kultura organizacyjna


Kultura organizacyjna - Jest to osobowość konkretnego przedsiębiorstwa, która przejawia się w zachowaniach i reakcjach jednostek i grup społecznych, ich sądach i postawach, w sposobie rozwiązywania problemów, budowie hal produkcyjnych , w  wyposażeniu estetyce wnętrz.
Jest to zbiór dominujących wartości norm postępowania charakterystycznych  dla danej organizacji podbudowanej założeniami  i przejawiających się przez artefakty zewnętrzne, sztuczne twory danej kultury .

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
2020Podstawy organizacji i zarządzania - wykłady - Opracowanie omawia teoretyczne podstawy zarządzania: organizowanie,... [Liczba stron: 31]
Kultura organizacji - referat - Skład pracy: definicja kultury organizacji, czynniki... [Liczba stron: 17]
Kultura organizacyjna - referat - Skład pracy: geneza kultury organizacji, przejawy... [Liczba stron: 13]
Kultura organizacji w USA - Skład opracowania: definiowanie kultury organizacji, funkcje... [Liczba stron: 8]
Zarządzanie kadrami - ściąga - Opracowane zagadnienia z zarządzania zasobami ludzkimi... [Liczba stron: 1]


Kolejny temat to Funkcje kultury organizacyjnej:

Wyróżniamy funkcje:

1. zewnętrzne
• umożliwia zrozumienie misji i strategii organizacji
• umożliwia integrację uczestników organizacji
• oferuje uczestnikom jednolite sposoby pomiaru i kryteria oceny efektów
• umożliwia ulepszenie środków i przeformułowanie celów jeśli niezbędna jest zmiana

2. wewnętrzne
• oferuje wspólny język i... (...)