Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


motorowcy.edu.pl
trzydni.edu.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Proces decyzyjny


Proces decyzyjny - To:

• rozpoznanie i zdefiniowanie istoty sytuacji decyzyjnej
• zidentyfikowanie alternatywnych możliwości działania
• wybór najlepszej możliwości i jej realizację
• menadżerowie podejmując decyzje znajdują się w różnych sytuacjach stosownie do sytuacji podejmują różne decyzje.
• podejmowanie decyzji może być rozumiane jako:
1. akt podjęcia decyzji
2. proces podejmowania decyzji.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
2018Modele zachowań konsumenta - Skład pracy: istota i podstawowe założenia... [Liczba stron: 9]
Marketingowy system informacji - referat - Skład pracu: cechy informacji marketingowych będących... [Liczba stron: 12]
Zarządzanie logistyką - wykłady - Skład opracowania: rozbieżności pomiędzy sferą produkcji... [Liczba stron: 22]


Kolejny temat to Warunki podejmowania decyzji:

To:

Stan pewności - to sytuacja w której podejmujący decyzję, zna  z rozsądnym zakresem pewność, dostępne warianty wyboru oraz ich warunki.
Takie warunki występują bardzo rzadko z powodu złożoności i burzliwości współczesnego życia gospodarczego.

Stan ryzyka - to sytuacja w której dostępność poszczególnych możliwości i związanych z... (...)