Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


najlepsza w polsce agencja castingowa warszawa jedyna uczciwa
czajda.edu.pl
poradnikseo.edu.pl
mikolaja.edu.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Elementy strategii


Elementy strategii - To:

1. domena działania (określa ona gdzie i komu firma zamierza sprzedawać swoje wyroby lub usługi);
2. strategiczna przewaga (polega na tym, aby w ramach wybranej branży być bardziej atrakcyjnym partnerem niż inne firmy);
3. cele strategiczne (są ważnym uzupełnieniem wyboru domeny i strategicznej przewagi nad konkurentami, określają co konkretnie firma chce osiągnąć w kolejnych okresach);
4. funkcjonalne programy działania (są przełożeniem strategii na konkretne działania na każdym stanowisku pracy).

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
2016Plan marketingowy firmy budowlanej - Elementy tego planu marketingowego to: ogólna... [Liczba stron: 35]
Promocja jako element marketingu - Skład pracy: definicja promocji, jej funkcje,... [Liczba stron: 30]
Marketing międzynarodowy - praca - Skład pracy: definicja marketingu globalnego, globalizacja,... [Liczba stron: 29]
Elementy analizy otoczenia konkurencyjnego - Elementy pracy: otoczenie konkurencyjne, analiza otoczenia... [Liczba stron: 17]
Organizacja i zarządzanie - zagadnienia - Zbiór omówionych zagadnień z podstaw organizacji... [Liczba stron: 9]


Kolejny temat to Biznes plan i jego typowa struktra:

Biznes plan to:
• dokument określający postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu
• przewodnik dla jego działań strategicznych i operatywnych
• pozwala zidentyfikować słabe i silne strony działalności gospodarczej.

Typowa struktura biznes-planu:
1. krótka prezentacja organizacji – historia, cele, zadania, profil i zakres działania firmy, wielkość sprzedaży obecna... (...)