Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


najlepsze ghibli na rynku maszyny sprżątajace super cena i serwis
podziękowania dla gości za przybycie

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Wizja przedsiębiorstwa


Wizja przedsiębiorstwa - To długookresowa, co najmniej kilkunastoletnia strategiczna prognoza rozwoju względem:

1)dziedziny działania
2)zasięgu działania
3)dystrybucji zasobów
4)wyróżniających kompetencji.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
2015Łańcuch dostaw oraz wartość dodana w logistyce - Skład opracowania: zarządzanie łańcuchem ... [Liczba stron: 22]
Zagadnienia zarządzania strategicznego - Zbiór omówionych zagadnień z zarządzania strategicznego... [Liczba stron: 14]


Kolejny temat to Elementy strategii:

To:

1. domena działania (określa ona gdzie i komu firma zamierza sprzedawać swoje wyroby lub usługi);
2. strategiczna przewaga (polega na tym, aby w ramach wybranej branży być bardziej atrakcyjnym partnerem niż inne firmy);
3. cele strategiczne (są ważnym uzupełnieniem wyboru domeny i strategicznej przewagi nad konkurentami, określają co... (...)