Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


drogi wodne znaki wodne sklep drogowy internetowy

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Funkcje planowania


Funkcje planowania - To funkcja:

1. zewnętrzna - zachęcająca partnera do udziału w finansowaniu danej idei, pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowych, stworzeniu wspólnego przedsięwzięcia

2. wewnętrzna - ukazującą skalę zadań, ich słabe i mocne strony oraz szansy i zagrożenia

Funkcje planu to:
• szczegółowe określenie niezbędnych zasobów, które mają być wykorzystane,
• dostosowanie możliwości ich pozyskiwania i wykorzystywania do warunków otoczenia

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
2013Funkcje zarządzania - referat - Skład referatu: pojęcie zarządzania (kilka wybranych... [Liczba stron: 14]
Podstawy zarządzania - ściąga - Opracowanie w formie ściągi z podstawowych... [Liczba stron: 2]
Biznesplan narzędziem zarządzania - Praca teoretyczna dotycząca tematyki biznes planu... [Liczba stron: 13]
Logistyka - ściąga z zagadnień - Ściąga z zagadnień dotyczących logistyki, a... [Liczba stron: 1]


Kolejny temat to Misja przedsiębiorstwa:

To:

• wspólna wartość przyjmowana przez wszystkich pracowników i zarząd firmy pozwalająca wybrać cele firmy dla klientów, pracowników, akcjonariuszy, środowiska
• wartość określająca filozofię działania firmy czyli: strategię firmy, styl zarządzania, strukturę firmy, sposób wykorzystania zasobów, sposób realizacji codziennych procedur, sposób wykorzystania zdolności pracowników, sposób nagradzania pracowników
• wyrażenie... (...)