Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


esperal wrocław
www.ortopedia.info.pl
festkar.edu.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Źródła władzy menedżerów


Źródła władzy menedżerów - To:

1. Władza wymuszania
a)  władza karania - umiejętności korzystania z takich narzędzi  i instrumentów w jakie wyposażone jest każde stanowisko menadżerskie .
b)  władza rzeczywista - kierownik umie korzystać z takich narzędzi wymuszania jakimi są kary .
2. Umiejętność nagradzania- umiejętność wiązania wysokości nagrody ze spełnieniem określonych wymagań .Umiejętność wiązania wysiłku z nagrodą .
3. Władza odniesienia = charyzmatyczna- osobowość narzuca swój styl pracy grupie podwładnych.
4. Władza formalna -wynikająca z mocy prawa ;  źródło tradycyjne
5. Doświadczenie i profesjonalizm

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
2012Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi - Skład pracy: definicja międzynarodowego zarządzania zasobami... [Liczba stron: 6]
Kultura organizacji w USA - Skład opracowania: definiowanie kultury organizacji, funkcje... [Liczba stron: 8]
Franchising a kanały dystrybucji - Skład pracy: definicja franchisingu, historia rozwoju,... [Liczba stron: 23]
Kultura organizacyjna - referat - Skład pracy: geneza kultury organizacji, przejawy... [Liczba stron: 13]
Selekcja pracowników - Skład pracy: definicja i etapy procesu... [Liczba stron: 25]


Kolejny temat to Funkcje planowania:

To funkcja:

1. zewnętrzna - zachęcająca partnera do udziału w finansowaniu danej idei, pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowych, stworzeniu wspólnego przedsięwzięcia

2. wewnętrzna - ukazującą skalę zadań, ich słabe i mocne strony oraz szansy i zagrożenia

Funkcje planu to:
• szczegółowe określenie niezbędnych zasobów, które mają być... (...)