Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


motoszlak.edu.pl
podziękowania dla gości za przybycie

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Koncepcja misji firmy


Koncepcja misji firmy - To podstawowa rynkowa funkcja firmy, rola, jaką przedsiębiorstwo zamierza odgrywać wobec otoczenia, głównie wobec odbiorców. Określenie misji wymaga znalezienia odpowiedzi na pytania: czyje i jakie potrzeby gotowe jest zaspokoić przedsiębiorstwo? Deklaracja misji obejmuje: sformułowany główny cel tzn. co przedsiębiorstwo chciałoby osiągnąć, działając w otoczeniu rynkowym.

Koncepcja misji firmy wynika z głównej idei współczesnego marketingu co oznacza, że formy osiągają długofalowy sukces, jeżeli realizują swoje cele ekonomiczne, przez podporządkowanie swojej działalności, zaspokajaniu potrzeb odbiorców.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
2000Ściąga z marketingu 2 - Skład opracowania to m.in.: koncepcja marketingu,... [Liczba stron: 2]


Kolejny temat to Klasyczny model podejmowania decyzji:

Wobec sytuacji wymagającej decyzji managera powinien: uzyskać pełną informację, wyeliminować niepewność. Pozwoli mu to podjąć właściwą decyzję służącą najlepiej organizacji. Normatywne podejście do podejmowania decyzji określające w jaki sposób menadżerowie powinni podejmować decyzje zakłada logiczną i racjonalną naturę menadżerów oraz przyjmuje że  ich decyzje najlepiej  służą interesom organizacji.... (...)