Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Cena w marketingu - Definicje Pojęcie Wyjaśnienie

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Szukam notariusza
projmet.pl
zoopupilek.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 188

Cena w marketingu


Cena w marketingu - Cena to określona wartość, wyrażona w pieniądzu, przy której dwie strony transakcji (sprzedający i kupujący) są gotowi do wymiany towaru.

Cena jest jednym z elementów marketingu – mix, jest czynnikiem, który równoważy trzy pozostałe elementy (produkt, promocja, dystrybucja) – w tym sensie cena stanowi przychód, a pozostałe elementy marketingu – mix są kosztem. Jest ona również jednym z najbardziej elastycznych elementów, gdyż może podlegać szybkim zmianom, w odróżnieniu od cech produktu lub rozwiązań w zakresie dystrybucji.

Cena jest wynikiem gry popytu i podaży, lecz równocześnie oddziałuje ona zwrotnie na kształtowanie się popytu i podaży – stanowi współczynnik współokreślający te wielkości. Dzięki cenie możemy zobiektywizować alternatywę wyboru i jest ona również dla nas nośnikiem informacji.

Cena jest źródłem dwóch podstawowych informacji dla potencjalnego klienta :
• jest miarą kosztu produktu; pokazuje jego prawdziwą wartość,
• jest wskaźnikiem jakości produktu (co jest szczególnie istotne w marketingu usług).

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 237

Kolejny temat to Ustalanie ceny:

Ustalaniem cen nazywamy proces określania w jednostkach pieniężnych wartości wymienianych dóbr i usług. Ważne jest, aby polityka cenowa była zgodna z celami działalności firmy.

Powinna ona uwzględniać następujące czynniki:
• umocnienie lub utrzymanie pozycji na rynku (w dłuższym okresie cena jest bronią w walce z konkurencją),