Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


https://strazov.ibetonovejimky.cz
webpols.edu.pl
Zapraszamy do - prywatne przedszkole Katowice dowiedz się więcej o naszym przedszkolu w Katowicach

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Cele systemu ocen pracowników


Cele systemu ocen pracowników - System ocen w swoim założeniu powinien realizować kilka celów:

• dostarczenie informacji na temat poziomu Kadry kierowniczej i pracowniczej zatrudnionej w Firmie;

• dostarczenie informacji pracownikom o poziomie i sposobie wykonywania przez nich zadań;

• dostarczenie podstaw do opracowania motywacyjnego systemu wynagradzania, doskonalenia kadry oraz planowania ścieżek kariery poszczególnych osób.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1990Ocena pracowników - Skład pracy: definicja systemu oceny pracowników,... [Liczba stron: 15]
Wykłady z zarządzania kadrami - teoria - Opracowanie teoretyczne: definicja zarządzania kadrami, polityka... [Liczba stron: 27]
Ocena pracowników - jako podsystem zarządzania kadrami - Skład pracy: funkcje oceny pracowników, cele,... [Liczba stron: 12]
Ściąga z zarządzania kadrami - Ściąga opisuje w sytnetyczny (definicje, podziały,... [Liczba stron: 8]
Zarządzanie kadrami - ściąga - Opracowane zagadnienia z zarządzania zasobami ludzkimi... [Liczba stron: 1]


Kolejny temat to Zasady oceniania pracowników:

Metodologia działań zmierzających do opracowania podsystemu ocen jest pochodną przyjęcia zasad oceniania:

1. Kompleksowość - oceny przeprowadzone są we wszystkich sferach działania i na wszystkich szczeblach decyzyjnych.

2. Elastyczność - oznacza potrzebę różnicowania kryteriów, ich rangi i częstotliwości w zależności od grup zatrudnienia a nawet konkretnych stanowisk.