Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


najlepsze ghibli na rynku maszyny czyszczące super cena i serwis
swiateczny.edu.pl
motorowcy.edu.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Funkcje oceny pracowaników


Funkcje oceny pracowaników - Ocena pracowników spełnia dwie funkcje:

- ewaluacyjną - ocenia się dotychczasowy i obecny poziom pracy, jej jakość, wywiązywanie się  z  powierzonych obowiązków, stopień przydatności na zajmowanym przez pracownika stanowisku.
- rozwojową - ocenia się pracownika pod kątem jego potencjału rozwojowego, umiejętności

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1989Kryteria wynagradzania - Praca skupia się na zagadnieniach dotyczących... [Liczba stron: 9]
Ocena pracowników - jako podsystem zarządzania kadrami - Skład pracy: funkcje oceny pracowników, cele,... [Liczba stron: 12]
Metody prezentacji i oceny badania marketingowego - Skład pracy: pisemne metody prezentacji, raport,... [Liczba stron: 12]
Ocena pracowników - Skład pracy: definicja systemu oceny pracowników,... [Liczba stron: 15]
Zarządzanie przez cele - referat - Skład pracy: definicja i ewolucja zarządzania... [Liczba stron: 22]


Kolejny temat to Cele systemu ocen pracowników:

System ocen w swoim założeniu powinien realizować kilka celów:

• dostarczenie informacji na temat poziomu Kadry kierowniczej i pracowniczej zatrudnionej w Firmie;

• dostarczenie informacji pracownikom o poziomie i sposobie wykonywania przez nich zadań;

• dostarczenie podstaw do opracowania motywacyjnego systemu wynagradzania, doskonalenia kadry oraz planowania ścieżek... (...)