Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


polecam przeczytać
brajer.edu.pl
motoryza.edu.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Krzywa przeciętnego kosztu stałego


Krzywa przeciętnego kosztu stałego - Krzywa przeciętnego kosztu stałego (AFC) opada na całej swojej długości. Dzieje się tak, gdyż wraz ze wzrostem produkcji te same koszty stałe rozkładają się na coraz większą liczbę produktów.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1987Bezrobocie Inflacja Krzywa Phillipsa - Skład pracy: krzywa Philipsa wyrażająca zależność... [Liczba stron: 5]
Wykłady z mikroekonomii - Zawartość opracowania: podstawowe definicje jako wstęp... [Liczba stron: 25]
Krzywa Phillipsa - zależność między bezrobociem a inflacją - Skład pracy: krzywa Phillipsa - omówienie... [Liczba stron: 7]
Biznes plan firmy produkującej materiały budowlane - Projekt obejmuje takie elementy biznes planu... [Liczba stron: 43]
Analiza finansowa spółki branży edukacyjnej - Przykładowa analiza wskaźnikowa bilansu oraz analiza... [Liczba stron: 18]


Kolejny temat to Przychód krańcowy i koszt krańcowy:

Aby móc podejmować decyzje dotyczące wielkości produkcji  oprócz analizy kosztów musi ono przeprowadzić analizę przychodów.  Przychód przedsiębiorstwa jest to ilość pieniędzy uzyskana ze sprzedaży dóbr i usług w jakimś okresie, na ogół jednego roku.  Celem działalności każdego przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysków. Zyski przedsiębiorstwa można zapisać formułą :... (...)