Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


najlepsze ghibli na rynku maszyny czyszczące super cena i serwis
poradnikseo.edu.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Teoria równowagi konsumenta


Teoria równowagi konsumenta - Równowaga konsumenta reprezentowana jest przez punkt styczności krzywej obojętności ze ścieżką cen. Punkt ten przedstawia optymalną tzn. najlepszą kombinację dóbr osiągalną dla konsumenta. Oznacza to, że przy istniejącym ograniczeniu budżetowym, które tworzą ceny dóbr i dochody konsumenta, osiągnięta została najwyższa krzywa obojętności.

Punkty leżące poniżej punktu styczności krzywej budżetowej z krzywą obojętności reprezentują niższy poziom użyteczności, natomiast punkty leżące powyżej punktu styczności są nieosiągalne ze względu na zbyt niski dochód.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1984Teoria racjonalnego wyboru konsumenta - Skład opracowania: maksymalizacja poziomu użyteczności, teoria... [Liczba stron: 7]
Optimum producenta i konsumenta - referat - Skład pracy: podmioty gospodarujące i ich... [Liczba stron: 25]
Omówienie podstawowych zagadnień z mikroekonomii - Skład opracowania: potrzeby źródłem gospodarowania -... [Liczba stron: 20]
Modele zachowań konsumenta - Skład pracy: istota i podstawowe założenia... [Liczba stron: 9]
Wykłady z makroekonomii - Skład opracowania: John Maynard Keynes i... [Liczba stron: 14]


Kolejny temat to Całkowite koszty stałe:

(TFC) – są niezależne od wielkości produkcji. Są one ponoszone na stałe czynniki produkcyjne. Koszty te nie ulegają zmianom wraz ze zmianami zachodzącymi w produkcji przedsiębiorstwa (są to np. koszty administracji, oświetlenia, porządkowania ...).

Wysokość kosztów stałych zależy od wielkości przedsiębiorstwa, charakteru jego produkcji i rodzaju stosowanej technologii.... (...)