Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


motorowcy.edu.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Czym jest krzywa obojętności


Czym jest krzywa obojętności - Przedstawia wszystkie kombinacje dóbr, które dla konsumenta są obojętne tzn. że dostarczają one takiej samej użyteczności całkowitej.

Składa się ona z punktów odpowiadających odpowiadającym dobrom o tej samej użyteczności całkowitej dla konsumenta, a więc przynoszących mu takie samo zadowolenie.

Krzywa obojętności jest jedną z nieskończonej ilości możliwych dla danego konsumenta krzywych. Analizę zestawów charakteryzujących się tą samą użytecznością dla konsumenta można by rozpocząć przyjmując wyższe lub niższe poziomy użyteczności. W wyniku takiej analizy można otrzymać tzw. mapę preferencji, wyrażającą indywidualne upodobania konsumenta.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1983Podstawy mikroekonomii - wykłady - Skład opracowania: problem rzadkości i potrzeby,... [Liczba stron: 33]
Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami 2 - Rozwiązania zadań z mikroekonomii, a w... [Liczba stron: 12]
Wykłady z mikroekonomii - Zawartość opracowania: podstawowe definicje jako wstęp... [Liczba stron: 25]
Definicje z mikroekonomii - Zbiór ponad 120 definicji i pojęć... [Liczba stron: 12]
Teoria racjonalnego wyboru konsumenta - Skład opracowania: maksymalizacja poziomu użyteczności, teoria... [Liczba stron: 7]


Kolejny temat to Teoria równowagi konsumenta:

Równowaga konsumenta reprezentowana jest przez punkt styczności krzywej obojętności ze ścieżką cen. Punkt ten przedstawia optymalną tzn. najlepszą kombinację dóbr osiągalną dla konsumenta. Oznacza to, że przy istniejącym ograniczeniu budżetowym, które tworzą ceny dóbr i dochody konsumenta, osiągnięta została najwyższa krzywa obojętności.

Punkty leżące poniżej punktu styczności krzywej... (...)