Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


imprezak.edu.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Krzywa budżetowa


Krzywa budżetowa - Przedstawia więc najlepsze z możliwych koszyki dóbr, które może nabyć konsument rozporządzający określonym dochodem, przy założeniu, że cały dochód przeznacza na konsumpcję.

Pod krzywą budżetową leżą punkty, którym odpowiadają także dostępne dla danego konsumenta koszyki dóbr, których nabycie nie wymaga wydania całego posiadanego przez konsumenta dochodu. Punkty znajdujące się nad krzywą budżetową nie są osiągalne dla danego konsumenta ze względu na zbyt mały dochód.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1982Podstawy mikroekonomii - wykłady - Skład opracowania: problem rzadkości i potrzeby,... [Liczba stron: 33]
Definicje z mikroekonomii - Zbiór ponad 120 definicji i pojęć... [Liczba stron: 12]
Optimum producenta i konsumenta - referat - Skład pracy: podmioty gospodarujące i ich... [Liczba stron: 25]
Wykłady z mikroekonomii - Zawartość opracowania: podstawowe definicje jako wstęp... [Liczba stron: 25]
Budżet państwa - referat - Skład pracy: definicja budżetu państwa, nadwyżki... [Liczba stron: 6]


Kolejny temat to Czym jest krzywa obojętności:

Przedstawia wszystkie kombinacje dóbr, które dla konsumenta są obojętne tzn. że dostarczają one takiej samej użyteczności całkowitej.

Składa się ona z punktów odpowiadających odpowiadającym dobrom o tej samej użyteczności całkowitej dla konsumenta, a więc przynoszących mu takie samo zadowolenie.

Krzywa obojętności jest jedną z nieskończonej ilości możliwych... (...)