Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


abosa.edu.pl
najlepsze ghibli na rynku maszyny sprżątajace super cena i serwis
fotograf ślubów fotograf chrztu fotografia produktowa fotograf legionowo fotograf ciżaowy
najlepszy i najtańszy od 6zł fotograf szkolny ceny na bale szkolne od 17 zł osoba

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Fazy procesów innowacyjnych


Fazy procesów innowacyjnych - Z punktu widzenia gospodarki proces innowacyjny będzie obejmował trzy fazy:
1. badania podstawowe
2. nadania stosowane
3. badania rozwojowe

Badania podstawowe - działalność zmierzająca do odkrycia nowych prawidłowości lub zasad metodologicznych. Celem badań podstawowych jest osiągnięcie postępu wiedzy w danej dziedzinie przez odkrycie nowych prawd, twierdzeń, reguł, itp.

Badania stosowane - dotyczą sprawdzenia możliwości wykorzystania rezultatów badań podstawowych. Polegają one na wykorzystaniu osiągnięć wiedzy dla ułatwienia jakiegoś zadania praktycznego w zakresie techniki, technologii, organizacji.

Prace rozwojowe (wdrożenia, inwencje) to systematycznie prowadzone prace czerpiące z zasobu istniejącej wiedzy powstałej w wyniku badań i praktyki mające na celu wytwarzanie nowych materiałów, wyrobów i urządzeń instalowanie nowych procesów, systemów usług oraz istotne usprawnienia tych, które są już wytwarzane lub zainstalowane.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1979Efekty zarządzania logistycznego - Elementy pracy: definicja, fazy i kierunki... [Liczba stron: 13]
Logistyka - ściąga z zagadnień - Ściąga z zagadnień dotyczących logistyki, a... [Liczba stron: 1]
Analiza strategii firmy - Skład analizy: historia firmy, opis usług,... [Liczba stron: 51]
Innowacje w produkcji - Skład opracowania: definicja innowacyjności, Joseph Schumpeter... [Liczba stron: 16]
Cykl życia produktu oraz bariery wejścia i wyjścia z sektora - Skład pracy: fazy cyklu życia produktu... [Liczba stron: 14]


Kolejny temat to Teoria zachowań konsumenta:

Podstawowym celem działalności konsumenta jest  maksymalne zaspokojenie potrzeb. Konsument jest podmiotem gospodarującym, który zaspokaja swoje potrzeby poprzez konsumpcję dóbr i usług. Dobra konsumpcyjne i usługi nabywa na rynku, płacąc za nie określoną cenę.

Warunkiem nabycia dóbr jest posiadanie przez niego odpowiednich środków finansowych. Środki te nie są... (...)