Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


najlepsza w polsce agencja castingowa warszawa jedyna uczciwa
Komunia
like this

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Formy transferu innowacji z zagranicy


Formy transferu innowacji z zagranicy - To:

- import/ eksport
- wymiana dokumentacji technicznej nie objętej licencjami
- świadczenie usług na rzecz podmiotów zagranicznych
- wspólne przedsięwzięcia instytucji naukowych uczelni z różnych krajów
- kształcenie  kadr za granicą
- tworzenie wspólnych przedsięwzięć za granicą
- podejmowanie zagranicznych inwestycji

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1978Strategie rozwoju firmy - Skład pracy: istota innowacji, jej efekty... [Liczba stron: 17]
Innowacje w produkcji - Skład opracowania: definicja innowacyjności, Joseph Schumpeter... [Liczba stron: 16]
Działalność innowacyjna w firmie - Skład opracowania: definicja innowacji i innowacyjności,... [Liczba stron: 18]
Marketing międzynarodowy - praca - Skład pracy: definicja marketingu globalnego, globalizacja,... [Liczba stron: 29]
Eurologistyka - opracowanie - Skład opracowania: strategia eurodystrybucji, jej cel... [Liczba stron: 5]


Kolejny temat to Fazy procesów innowacyjnych:

Z punktu widzenia gospodarki proces innowacyjny będzie obejmował trzy fazy:
1. badania podstawowe
2. nadania stosowane
3. badania rozwojowe

Badania podstawowe - działalność zmierzająca do odkrycia nowych prawidłowości lub zasad metodologicznych. Celem badań podstawowych jest osiągnięcie postępu wiedzy w danej dziedzinie przez odkrycie nowych prawd, twierdzeń, reguł, itp.