Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Rodzaje innowacji - Definicje Pojęcie Wyjaśnienie

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


najlepszy warszawski zakład pogrzebowy z oddziałami w kazdej dzielnicy w warszawie
expocee.pl
mintel.com.pl
robuwie.com.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 188

Rodzaje innowacji


Rodzaje innowacji - Dzielimy:

Zależnie od dziedziny działalności, której dotyczą:
1. funkcyjne - zaspokajają nowe potrzeby
2. przedmiotowe - polegają na wprowadzaniu nowych przedmiotów w miejsce dotychczasowych; mają one lepsze właściwości od starych, np. maszyny, programy komputerowe
3. technologiczne - nowe sposoby wytwarzania
4. organizacyjne - polepszające organizację pracy

Kryterium oryginalności zmian:
- innowacje kreatywne
- innowacje imitujące
- innowacje sprzężone
- innowacje niesprzężone

Kryterium miejsce powstania:
- krajowe
- zagraniczne

Kryterium ze względu na zakres zmian przez nie spowodowanych:
- innowacje strategiczne
- innowacje taktyczne
- innowacje refleksyjne
- innowacje zamierzone

Kryterium ze względu na mechanizmy pobudzania innowacji:
- innowacje podażowe (KSI)
- innowacje popytowe (sytuacja rynkowa wymusza na producentach pewne rozwiązania)

Kryterium ze względu na zakres oddziaływania i uzyskane efekty:
- innowacje procesowe- nowy sposób wytwarzania danego produktu lub prowadzenia usług, dystrybucji produktów
- innowacje produktowe- opracowanie nowego produktu

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 237

Kolejny temat to Właściwości użytkowe - użyteczność:

Postrzegane przez użytkownika własności danego produktu zaspakajające jego potrzeby w danym zakresie.

Wyróżniamy  użyteczność podstawową oraz dodatkową
- użyteczność podstawowa produktu jest to realna właściwość, która zaspakaja sprecyzowane potrzeby, tj. określony cel nabywcy,
- użyteczność dodatkowa produktu polega na dodaniu do użyteczności podstawowej produktu nowych cech dotyczących najczęściej... (...)