Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


singapore loan company
motoszlak.edu.pl
Komunia
¤ listopad 2015 - TKD ind.

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Sposoby transferu technologii


Sposoby transferu technologii - To:

- zamówienia na realizację prac badawczo- rozwojowych zlecone przez instytucje rządowe lub wielkie firmy
- inwestycje bezpośrednie (zakup przedsiębiorstwa)
- zakup maszyn, urządzeń i innych dóbr produkcji
- szkolenia, proces dydaktyczny
- kontakty naukowców i/lub wynalazców z firmami

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1975Zarządzanie wiedzą - referat - Skład referatu: geneza zarządzania wiedzą, definicje... [Liczba stron: 16]
Kierunki rozwoju systemów informacyjnych w marketingu - Skład opracowania: definicja systemu informacyjnego, podstawowe... [Liczba stron: 9]
Mobbing - przyczyny i sposoby walki - Skład opracowania: znaczenie i definicja mobbingu,... [Liczba stron: 15]
Wykłady z zarządzania produkcją - Skład opracowania: definicja zarządzania produkcją, ujęcie... [Liczba stron: 20]
Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa - Skład opracowania: omówiono tu kilka metod... [Liczba stron: 14]


Kolejny temat to Rodzaje innowacji:

Dzielimy:

Zależnie od dziedziny działalności, której dotyczą:
1. funkcyjne - zaspokajają nowe potrzeby
2. przedmiotowe - polegają na wprowadzaniu nowych przedmiotów w miejsce dotychczasowych; mają one lepsze właściwości od starych, np. maszyny, programy komputerowe
3. technologiczne - nowe sposoby wytwarzania
4. organizacyjne - polepszające organizację pracy

Kryterium oryginalności... (...)