Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


esperal wrocław
Wideo widziałem dlatego podsyłam zainteresowanym Rowery jednoślad.pl Dlatego można zajrzeć sobie co tutaj
www.ortopedia.info.pl
grudniowy.edu.pl
like this

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Złe kredyty


Złe kredyty - Za 'złe kredyty' uważa się głównie takie, przy których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza jeden miesiąc.

Należności nieregularne dzielimy na trzy grupy:
- należności poniżej standardu – takie, przy których opóźnienie w spłacie wynosi od 1 do 3 miesięcy oraz takie, przy których sytuacja ekonomiczno-finansowa kredytobiorcy ulega wyraźnemu pogorszeniu w sposób zagrażający spłatom; bank musi wtedy tworzyć rezerwę w wysokości 20% całej należności;
- należności wątpliwe – takie, przy których opóźnienie w spłatach wynosi od 3 do 6 miesięcy lub wtedy, gdy straty kredytobiorcy naruszają jego kapitał podstawowy; rezerwa bankowa musi wynosić 50% całej należności;
- należności stracone – przy opóźnieniu w spłatach wynoszącym ponad 6 miesięcy lub należności, które z innych powodów można uznać za nie do odzyskania; rezerwa musi wtedy wynosić 100% całej należności.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1971Podstawy bankowości - wykłady - Podstawowe informacje związane z bankowością: pieniądz,... [Liczba stron: 33]
Kredyt gotówkowy - opracowanie - Skład opracowania: definicja i rodzaje banków... [Liczba stron: 11]
Metody określania zdolności kredytowej - Skład pracy: pojęcie i klasyfikacje kredytów... [Liczba stron: 32]
Finansowanie przedsiębiorstw - Skład pracy: finansowanie zewnętrzne (własne i... [Liczba stron: 23]
Działalność kredytowa banku - opracowanie - Skład opracowania: pojęcie i istota kredytu,... [Liczba stron: 18]


Kolejny temat to PKB i PNB - wzory:

W cenach rynkowych i w cenach czynników produkcji:

PNB w cenach rynkowych = PKB w cenach rynkowych + dochody netto z własności za granicą

PNB w cenach czynników produkcji = PKB w cenach czynników produkcji + dochody netto z własności za granicą

z kolei PKB:... (...)