Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


grudniowy.edu.pl
imprezak.edu.pl
poradnikseo.edu.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Kredyty akceptacyjne


Kredyty akceptacyjne - Udzielenie tego kredytu wiążę się z operacjami kredytowymi. Banki odpłatnie akceptują ciągnione na nie traty i zobowiązuje się do udzielenia kredytu na ich wykupienie. Jest to rodzaj kredytu, jaki banki proponują niezbyt znanym podmiotom gospodarczym. Ta forma kredytu zapewnia bowiem obu stronom terminowość zapłaty.

Jest on przyznawany na podstawie umowy, w której klient zleca bankowi akceptowanie weksli, a bank przyjmując zlecenie zobowiązuje się, że w przypadku, gdy klient nie dostarczy środków na wykup weksla, udzieli mu kredytu akceptacyjnego.

Na mocy tej umowy banki akceptują weksle złożone przez wystawcę, będącego stałym klientem banku, których termin płatności nie przekracza 6 miesięcy, a kwota nie przewyższa sumy wymienionej w umowie o kredyt akceptacyjny.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1967Podstawy bankowości - wykłady - Podstawowe informacje związane z bankowością: pieniądz,... [Liczba stron: 33]
Kredyt gotówkowy - opracowanie - Skład opracowania: definicja i rodzaje banków... [Liczba stron: 11]
Metody określania zdolności kredytowej - Skład pracy: pojęcie i klasyfikacje kredytów... [Liczba stron: 32]
Finansowanie przedsiębiorstw - Skład pracy: finansowanie zewnętrzne (własne i... [Liczba stron: 23]
Działalność kredytowa banku - opracowanie - Skład opracowania: pojęcie i istota kredytu,... [Liczba stron: 18]


Kolejny temat to Linia kredytowa:

To forma ta stanowi limit kredytowy przyznany kredytobiorcy.

Wówczas może być udzielony jako kredyt odnawialny, gdyż po każdym wykupie kredyt odnawia się do pierwotnej wysokości, albo jako nieodnawialny, wówczas każdy wykupiony weksel pomniejsza wysokość przyznawanego kredytu.
(...)