Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


swiateczny.edu.pl
motoryza.edu.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Kredyty dyskontowe


Kredyty dyskontowe - Są udzielane w formie wykupu (dyskonta) weksli przez bank przed terminem ich płatności.

Bank przyjmuje weksel do dyskonta udziela kredytobiorcy kredytu, który jest spłacany nie przez kredytobiorcę, ale przez głównego dłużnika wekslowego. Dopiero jeżeli główny dłużnik wekslowy weksli nie wykupi, bank domaga się spłaty kredytu przez osobę, która złożyła weksel do dyskonta (kredytobiorcę).

Zgodnie z umową bank może udzielić kredytu dyskontowego w odniesieniu do każdego złożonego do dyskonta weksla lub w postaci linii dyskontowej, określając górną granicę limitu dyskontowego, do wysokości którego będą przyjmowane w określonym w umowie okresie weksla do dyskonta.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1966Podstawy bankowości - wykłady - Podstawowe informacje związane z bankowością: pieniądz,... [Liczba stron: 33]
Rachunek inwestycyjny - Skład opracowania: klasyfikacja inwestycji, kryterium rachunku... [Liczba stron: 9]
Kredyt gotówkowy - opracowanie - Skład opracowania: definicja i rodzaje banków... [Liczba stron: 11]
Metody określania zdolności kredytowej - Skład pracy: pojęcie i klasyfikacje kredytów... [Liczba stron: 32]
Finansowanie przedsiębiorstw - Skład pracy: finansowanie zewnętrzne (własne i... [Liczba stron: 23]


Kolejny temat to Kredyty akceptacyjne:

Udzielenie tego kredytu wiążę się z operacjami kredytowymi. Banki odpłatnie akceptują ciągnione na nie traty i zobowiązuje się do udzielenia kredytu na ich wykupienie. Jest to rodzaj kredytu, jaki banki proponują niezbyt znanym podmiotom gospodarczym. Ta forma kredytu zapewnia bowiem obu stronom terminowość zapłaty.

Jest on przyznawany na podstawie... (...)