Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


automaty nurkowe automaty nurkowe automaty nurkowe
trzydni.edu.pl
mikolaja.edu.pl
fotograf ślubów fotograf chrztu fotografia produktowa fotograf legionowo fotograf ciżaowy

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Kredyty konsumpcyjne


Kredyty konsumpcyjne - Przeznaczone są na ratalny zakup towarów i usług konsumpcyjnych przez ludność, a także na sfinansowanie potrzeb związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Kredyty udzielane są w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Kredytobiorcami mogą być tylko osoby fizyczne.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1965Podstawy bankowości - wykłady - Podstawowe informacje związane z bankowością: pieniądz,... [Liczba stron: 33]
Kredyt gotówkowy - opracowanie - Skład opracowania: definicja i rodzaje banków... [Liczba stron: 11]
Definicje z mikroekonomii - Zbiór ponad 120 definicji i pojęć... [Liczba stron: 12]
Metody określania zdolności kredytowej - Skład pracy: pojęcie i klasyfikacje kredytów... [Liczba stron: 32]
Finansowanie przedsiębiorstw - Skład pracy: finansowanie zewnętrzne (własne i... [Liczba stron: 23]


Kolejny temat to Kredyty dyskontowe:

Są udzielane w formie wykupu (dyskonta) weksli przez bank przed terminem ich płatności.

Bank przyjmuje weksel do dyskonta udziela kredytobiorcy kredytu, który jest spłacany nie przez kredytobiorcę, ale przez głównego dłużnika wekslowego. Dopiero jeżeli główny dłużnik wekslowy weksli nie wykupi, bank domaga się spłaty kredytu przez osobę, która... (...)