Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


motorowcy.edu.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Kredyt otwarty (in blanco)


Kredyt otwarty (in blanco) - Jest udzielany na okres od 1 – 1,5 roku, a bank uruchamiając go zobowiązuje się do zapłaty w formie gotówki, czeków gotówkowych zwykłych, potwierdzonych, poleceń przelewu lub akredytyw, w których bank jest wskazany jako domicyliat, czyli osoba u której dokument ma być płatny.

W ramach kredytu otwartego, jeżeli jest to określone w umowie, banki mogą wykupywać również weksle trasowane, jeżeli bank jest wskazany na nich jako domicyliat.

Za wszystkie wymienione dokumenty bank płaci do wysokości udzielonego w umowie limitu, pobierając w zamian odsetki za okres obowiązywania umowy. Kredyt otwarty jest kredytem odnawialnym, to znaczy po spłacie może być udzielony ponownie.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1963Kredyt gotówkowy - opracowanie - Skład opracowania: definicja i rodzaje banków... [Liczba stron: 11]
Wykłady z bankowości - opracowanie - Kolejna porcja definicja i zagadnień: pieniądz... [Liczba stron: 30]
Kredyt hipoteczny - referat - Skład pracy: definicja kredytu hipotecznego, zastosowanie... [Liczba stron: 21]
Eurosystem logistyczny - Skład opracowania: istota, geneza i cel... [Liczba stron: 31]
Kalkulator kredytowy (rat kredytu) w Excelu - Przykładowy kalkulator kredytowy (rat kredytu) przygotowany... [Liczba stron: 1]


Kolejny temat to Kredyty inwestycyjne:

Służą one finansowaniu nakładów gospodarczych na stworzenie nowych lub powiększenie istniejących środków trwałych.

Kredyty te mogą finansować inwestycje:
- materialne, np. zakup sprzętu, aparatury, maszyn, nieruchomości, środków transportu;
- niematerialne, np. zakup papierów wartościowych, patentów, know - how, finansowanie działalności naukowo – badawczej;
- finansowe, np. zakup udziałów... (...)