Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


swiateczny.edu.pl
elator.edu.pl
fotografia ślubna tarchomin fotografia chrztu fotograf tarchomin fotografia ciązowa

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Agregaty pieniądza


Agregaty pieniądza - W gosp. rynkowej wyróżnia się agregaty pieniężne do celów analitycznych w sektorze bankowym i do celów formułowania zadań polityki pieniężnej.
M0 - pieniądz BC oraz depozyty banków komercyjnych w BC; pieniądz o najwyższej sile.

M1 - pieniądz w ścisłym tego znaczeniu; gotówka i depozyty a’vista
M2 - M1 + tzw. pieniądz potencjalny czyli depozyty krótkoterminowe oraz a’vista lecz nie podlegające dysponowanie za pomocą czeków i przekazów
M3 - M2 + depozyty długoterminowe i te które nie wchodzą do M2
M4 - M3 + aktywa pieniężne finansowe w postaci pap. wart. podlegające sprzedaży

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1954Podstawy makroekonomii - Skład opracowania: definicja makroekonomii, relacja między... [Liczba stron: 18]
Polityka monetarna - referat - Skład pracy: definicja polityki monetarnej, instrumenty... [Liczba stron: 20]
Pieniądz i polityka monetarna - Skład opracowania: definicja pieniądza, jego funkcje,... [Liczba stron: 12]


Kolejny temat to Podaż pieniądza:

To postawienie do dyspozycji przez instytucję pieniężną zasobów pieniężnych innej jednostce gosp. W krajach gosp. rynkowej źródłem podaży pieniądza jest jego kreacja przez banki komercyjne. Podaż ta jest realizowana przez operację kredytowania i dochodzi do emisji pieniądza skryptualnego banku komercyjnego. Kreacja ta jest ograniczona przez odpływ gotówki do klienta lub... (...)