Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


najlepsza w polsce agencja castingowa warszawa jedyna uczciwa
best money lender in singapore
forhen.edu.pl
etieny.edu.pl
fotografia ślubna tarchomin fotografia chrztu fotograf tarchomin fotografia ciązowa

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Teoria pieniądza ostrożnościowego


Teoria pieniądza ostrożnościowego - W tej teorii wprowadzono niepewność dochodów i wydatków. Wg nich skutek nie przewidywanej utraty dochodów lub konieczności poniesienia niespodziewanych wydatków podmiot może mieć do czynienia z deficytem co zawsze wywołuje koszty utraty płynności gdy deficytu tego nie można pokryć z zasobów pieniądza ostrożnościowego. Zasób pieniądza ostrożnościowego chroni przed ryzykiem tym bardziej im jest on większy.

Utrzymywanie pieniądza ostrożn. powoduje koszty alternatywne w postaci utraconych odsetek jeśli zasób ten nie jest ulokowany w łatwo dające się upłynnić aktywa. Wg nich zasób pieniądza ostroż. Racjonalnego podmiotu każdorazowo jest wyższy lub niższy, im wyższy lub niższy jest dochód i koszt transakcji zamiany oraz im niższa lub wyższa jest stopa %.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1953Pieniądz i polityka monetarna - Skład opracowania: definicja pieniądza, jego funkcje,... [Liczba stron: 12]


Kolejny temat to Agregaty pieniądza:

W gosp. rynkowej wyróżnia się agregaty pieniężne do celów analitycznych w sektorze bankowym i do celów formułowania zadań polityki pieniężnej.
M0 - pieniądz BC oraz depozyty banków komercyjnych w BC; pieniądz o najwyższej sile.

M1 - pieniądz w ścisłym tego znaczeniu; gotówka i depozyty a’vista
M2 - M1 +... (...)