Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


polecam przeczytać
drogi wodne znaki wodne sklep drogowy internetowy
motoryza.edu.pl
Komunia
ciekawa historia

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Teoria wyboru portfela aktywów Tobina


Teoria wyboru portfela aktywów Tobina - Uważa on, iż pojedynczy podm. gosp. może mieć różne portfele aktywów. Odnosi się do pieniądza spekulacyjnego. W portfelu podm. gosp. mogą występować zasoby pieniądza nie przynoszące dochodu ale bez ryzyka ale również może posiadać zasoby obligacji z dochodem i ryzykiem.

Ryzyko jest czynnikiem na decyzje podmiotu gdy zwiększa w swym portfelu udział obligacji kosztem gotówki oczekuje większych przychodów przy większym ryzyku. Podmioty mają możliwość 3 typów zachowań – skłonne do ryzyka, neutralne lub unikające ryzyko. Wyższe ryzyko rekompensuje wyższy dochód. Powściągliwość podmiotu rośnie wraz ze wzrostem ryzyka.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1952Pieniądz i polityka monetarna - Skład opracowania: definicja pieniądza, jego funkcje,... [Liczba stron: 12]


Kolejny temat to Teoria pieniądza ostrożnościowego:

W tej teorii wprowadzono niepewność dochodów i wydatków. Wg nich skutek nie przewidywanej utraty dochodów lub konieczności poniesienia niespodziewanych wydatków podmiot może mieć do czynienia z deficytem co zawsze wywołuje koszty utraty płynności gdy deficytu tego nie można pokryć z zasobów pieniądza ostrożnościowego. Zasób pieniądza ostrożnościowego chroni przed ryzykiem tym... (...)