Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


forhen.edu.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Kryteria segmentacji klientów instytucjonalnych


Kryteria segmentacji klientów instytucjonalnych - To:

• wielkość firmy,
• wielkość zakupów,
• przeznaczenie produktu (rodzaj firmy – produkcyjna, handlowa),
• sytuacja finansowa,
• odległość (logistyka, usytuowanie),
• etap procesu decyzyjnego.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1947Istota segmentacji rynku - referat - Skład pracy: koncepcja działania nie zróżnicowanego... [Liczba stron: 11]
Segmentacja rynku - referat - Skład pracy: pojęcie, rola, kryteria (geograficzne,... [Liczba stron: 13]
Działalność marketingowa w przedsiębiorstwie - Skład pracy: funkcje marketingu oraz podstawowe... [Liczba stron: 14]
Ściąga z marketingu 2 - Skład opracowania to m.in.: koncepcja marketingu,... [Liczba stron: 2]
Konkurencja rynkowa - referat - Skład pracy: istota mechanizmu konkurencji, oddziaływanie... [Liczba stron: 12]


Kolejny temat to Prawo ilości pieniądza potrzebnego do obiegu:

To:

I = (T-K-B+Z)/S
I – ilość pieniądza w obiegu
T - ∑ cen towarów i usług przeznaczonych do sprzedaży
K – wartość transakcji kredytowych
B – wartość transakcji kompensacyjnych (wymiana barterowa)
Z – spłata zobowiązań w danym momencie
S – średnia szybkość obiegu pieniądza
(...)