Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


PERT


PERT - Jest to jedna z metod planowania i kontroli projektu, wykorzystująca programowanie sieciowe, stosowana w zarządzaniu projektami.

W technice PERT zostały wykorzystane idee innych, wcześniejszych technik planowania i kontrolowania działań. W szczególności opracowanych na początku
XX w. wykresów Henry’ego L. Gantta, ale także wykresów autorstwa Karola Adamieckiegom opracowanych i stosowanych przez niego już pod koniec XIX w.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1941Podstawy zarządzania strategicznego - Skład opracowania: definicja zarządzania strategicznego, użytkownicy... [Liczba stron: 32]
Analiza rynku - zagadnienia - Zbiór opracowanych zagadnień z analizy rynku,... [Liczba stron: 6]
Credit scoring - jako metoda oceny zdolności kredytowej - Skład pracy: historia (geneza) i definicja... [Liczba stron: 15]
Socjologia pracy - opracowanie - Skład opracowania: definicja socjologii, zakres przedmiotowy... [Liczba stron: 10]
Negocjacje cenowe - Skład opracowania: definicja i fazy negocjacji... [Liczba stron: 14]


Kolejny temat to Model zachowań konsumenta:

Poprawnie zbudowany model zachowań konsumenta powinien uwzględniać:
1. cele (maksymalizacja użyteczności),
2. ograniczenia (budżet konsumenta),
3. bodźce (marketing mix),
4. organizm (cechy i dyspozycje konsumenta),
5. otoczenie,
6. możliwość dokonywania predykcji zachowań jednostek lub grup.
(...)