Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Zalety i wady franchisingu


Zalety i wady franchisingu - Wyróżniamy:

Zalety umowy franchisingu dla dawcy:
• zwiększenie możliwości ekspansji rynkowej
• zmniejszenie ryzyka finansowego
• obniżenie bieżących kosztów marketingowych: standaryzacja, korzyści skali
• opłaty franchisingowe
• przychody ze sprzedaży
• siła przetargowa
• motywacja - zaangażowanie biorców

Wady umowy franchisingu dla dawcy:
• ograniczona kontrola zachowań biorców
• konflikt interesów: maksymalizacja sprzedaży - maksymalizacja zysku
• groźba wyhodowania przyszłego konkurenta
• konieczność motywowania zamiast wydawania poleceń
• trudności w utrzymaniu standaryzacji
• ryzyko niedotrzymania warunków umowy

Zalety umowy franchisingu dla biorcy:
• duża szansa rozwoju własnego przedsiębiorstwa według dojrzałej rynkowo i sprawdzonej koncepcji
• przewidywalność zysków
• specjalistyczne szkoleniazmniejszajątrudności okresu początkowego
• korzystanie z wizerunku dawcy - korzyści marketingowe
• standaryzacja programów marketingowych i zmniejszenie ich kosztów
• wykorzystanie siły przetargowej sieci
• udogodnienia w fmansowaniu inwestycji

Wady umowy franchisingu dla biorcy:
• przeszacowanie zalet/jakości wizerunku dawcy
• ograniczenie indywidualnych inicjatyw i konieczność uzyskiwania zgody na zmiany
• ryzyko zakupu dóbr/usług od dawcy na niekorzystnych warunkach
• możliwość preferowania przez dawcę własnych filii
• zbyt wysokie opłaty licencyjne
• okres zwrotu początkowej inwestycji
• ograniczone możliwości ekspansji
• ryzyko niewznowienia umowy przez dawcę

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1940Franchising i jego wpływ na skuteczność działań wybranych firm - Skład pracy: definicja franchisingu, typy i... [Liczba stron: 12]
Franchising a kanały dystrybucji - Skład pracy: definicja franchisingu, historia rozwoju,... [Liczba stron: 23]


Kolejny temat to PERT:

Jest to jedna z metod planowania i kontroli projektu, wykorzystująca programowanie sieciowe, stosowana w zarządzaniu projektami.

W technice PERT zostały wykorzystane idee innych, wcześniejszych technik planowania i kontrolowania działań. W szczególności opracowanych na początku
XX w. wykresów Henry’ego L. Gantta, ale także wykresów autorstwa Karola Adamieckiegom opracowanych i... (...)