Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Kształcenie i rozwój


Kształcenie i rozwój - To elementy systemu personalnego mające na celu uzupełnianie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań na obecnym i (lub) przyszłym stanowisku pracy.

Pracownicy szkoleni są i kształceni w zakresie umiejętności menedżerskich, nadzoru, komunikacji, umiejętności specjalistycznych i profesjonalnych, stylu kierowania, technik administracyjnych, nowych metod i procedur pracy, relacji z klientami.

W zależności od celu i działalności wyróżniamy:
- Szkolenie i przyuczanie pracowników do wykonywania pracy na obecnym stanowisku.
- Kształcenie w celu podniesienia jakości ich pracy na obecnym stanowisku lub awansu.
- Rozwój profesjonalny i osobisty pracowników.
Proces realizacji zadań kształcenia i rozwoju personelu składa się z następujących etapów:
- Ustalenie potrzeb indywidualnych i organizacyjnych.
- Podjęcie decyzji o formie, metodach i poziomie kształcenia.
- Ocena efektywności programu.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1937Ocena pracowników - Skład pracy: definicja systemu oceny pracowników,... [Liczba stron: 15]
Doskonalenie kadr - referat - Skład pracy: metody doskonalenia potencjalnych menedżerów... [Liczba stron: 8]
Zarządzanie kadrami - ściąga - Opracowane zagadnienia z zarządzania zasobami ludzkimi... [Liczba stron: 1]


Kolejny temat to On the job training:

Przyuczenie w działaniu. Pracownik wdraża się do pracy na swoim stanowisku pod opieką starszego stażem pracownika.

Metoda może być stosowana w szkoleniu pracowników szeregowych i menedżerów.
(...)