Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Płaca


Płaca - Jest podstawową formą wynagrodzenia za pracę. Pracownik otrzymuje pewną ilość pieniędzy za wydatkowany w pracy czas i wysiłek. Do ustalenia wysokość płacy służy wartościowanie pracy.

Polega ono na ocenie wartości pracy wykonywanej na każdym stanowisku – z punktu widzenia organizacji i je celów – oraz ocenie nakładu pracy, energii, potrzebnych umiejętności i kwalifikacji koniecznych do realizacji zadań.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
Ocena kondycji finansowej firmy - Praca teoretyczna, która omawia: zakres i... [Liczba stron: 21]
Zarządzanie zasobami ludzkimi - praca - Skład pracy: definicja i cele zarządzania... [Liczba stron: 26]
System motywacyjny w przedsiębiorstwie - Skład opracowania: pojęcie motywacji, motywacja zewnętrzna... [Liczba stron: 7]
Ocena pracowników - Skład pracy: definicja systemu oceny pracowników,... [Liczba stron: 15]
Motywacja pracowników - referat - Skład pracy: podstawowe informacje o motywacji,... [Liczba stron: 8]


Kolejny temat to Kariera:

To droga ku profesjonalnej doskonałości i osiągnięcie satysfakcji zawodowej. Możliwość realizacji kariery, która jest bardzo efektywnym typem wynagrodzenia powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb pracownika zainteresowanego karierą.

Wyróżniamy cztery typy kariery personalnej: menedżerską, specjalisty, opartą na przedsiębiorczości, opartą na autonomii.
(...)