Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Skale behawioralne (BARS)


Skale behawioralne (BARS) - Uznane są za metodę bardzo obiektywną. Specjaliści przygotowują dokładny opis pracy w kategoriach behawioralnych.  Pierwszym etapem jest szczegółowa analiza zadań na danym stanowisku pracy. Następnie wybiera się zadania szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji celów organizacji. Analizuje się też związek między wywiązaniem się pracownika z ty zadań a jego płacą.

Sprawdza się jak często pracownika zadanie te wykonuje i jak powinno wyglądać – w kategoriach behawioralnych, a więc związanych wyłącznie z zachowaniem pracownika. Końcowym etapem jest przetestowanie skali behawioralnej na próbce pracowników i analiza statystyczna.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
Ocena pracowników - Skład pracy: definicja systemu oceny pracowników,... [Liczba stron: 15]
Zarządzanie kadrami - ściąga - Opracowane zagadnienia z zarządzania zasobami ludzkimi... [Liczba stron: 1]
Badania marketingowe - teoria - Skład opracowania: definicja badania marketingowego, funkcje... [Liczba stron: 21]
Proces motywowania - referat - Skład pracy: teorie motywacji, koncepcja psychodynamiczna,... [Liczba stron: 12]
Badania marketingowe - pytania egzaminacyjne (test) - Zbiór ponad 140 pytań testowo-uzupełnieniowych na... [Liczba stron: 11]


Kolejny temat to Zarządzanie przez cele -Management By Objectives:

Oparte jest na zasadzie wspólnego wytaczania celów na każdym stanowisku pracy przez osobę zajmującą to stanowisko i jej bezpośredniego przełożonego.

Ocena polega na kontroli, czy i w jakim stopniu ustalone cele zostały zrealizowane.
(...)